Aanpak

Samen met u maak ik een brede analyse van uw zaak, om zo de meest efficiente oplossing te vinden. Alle elementen — ook de niet-juridische — komen daarbij aan de orde. Als dat nodig is, worden ook niet-juridische adviezen van derden opgevraagd.

Vervolg

Op basis van deze analyse spreken we het vervolgtraject af. In overleg bepalen we welke stappen we gaan nemen om tot oplossing van het geschil te komen. Daarbij kiezen we de meest effectieve aanpak in relatie tot uw budget.

Oplossing

De oplossing wordt gezocht in een overleg met de wederpartij, mogelijk gevolgd door een procedure bij de rechter. Leidraad hierbij is: gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende zaken!

Meer informatie vindt u op mijn LinkedIn-pagina.