Wie is Trudy Schoorl?

Ik hou van mijn vak en de bijbehorende persoonlijke dienstverlening. Gestart in
de algemene praktijk ben ik vanaf 2000 gespecialiseerd in vastgoedrecht. Ik geef de voorkeur aan een persoonlijke en informele aanpak. Veel cliënten sta ik al jaren bij: wellicht een uiting van specialisatie en een goeie persoonlijke verstandhouding, waarbij overleg voorop staat.

Mijn specialisaties bestuursrecht, huurrecht en ruimtelijke ordening komen samen in mijn vastgoedpraktijk. De eigendom valt niet los te zien van gebruik, vergunningen, huur/ verhuur en bestemming. Ik ben in staat een zaak bestuursrechtelijk, maar ook civiel rechtelijk te beschouwen en oplossingen aan te dragen.

In mijn aanpak en oplossing van de zaak tracht ik vanuit mijn verschillende specialismen tot overeenstemming te komen De keuze voor een juridische procedure staat daarbij niet voorop. Ik ben van mening dat partijen zelf tot afspraken dienen te komen, waaraan zij zich wensen te houden. Ik ga uit van communicatie en geloof in redelijkheid. Procederen om te procederen is een concept waarin ik niet geloof.

Ik geef op regelmatige basis een cursus en publiceer zo nu en dan een artikel op mijn vakgebied.

Ik ben niet alleen maar advocaat. Naast mijn praktijk ben ik druk met man en kinderen. Mijn man is even gepassioneerd in zijn werk als ik. Hij generalist en ik specialist. We zijn een goed team samen. De kinderen weten dat ze er op eigen kracht moeten komen; het heeft lang geduurd voordat ze een keer een spelletje Monopoly wonnen.

In werk en privé ga ik voor de inhoud en de lange termijn. Het heeft me gebracht waar ik nu ben: een specialiseerde praktijk en een happy home.

Trudy Schoorl